Címlap

Libra Szoftver

Libra szoftver

Általános tájékoztató szakképzéseinkről

 

Felvételt hirdetünk

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállakozási és bérügyintéző

Ügyviteli titkár

szakképzésekre.

Szakképzéseink

A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nagy hagyományokkal rendelkező közgazdasági szakközépiskola, melynek fő célja, hogy a gazdasági környezet kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, hosszú távon is jól hasznosítható, tartós és konvertálható tudást adó szakmai értékeket adja tovább. Folyamatosan igazodunk a munkaerőpiaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk tárgyi és humán feltételeit. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az európai polgárrá váláshoz szükséges általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani. 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ: 54 344 01
A pénzügy-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. Ellátja az adókötelezettséggel, vállalkozásfinanszírozással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyveléssel, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elszámolja a termelési költségeket. Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében. Számítógépes programcsomagokat használ, összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 

Ügyviteli titkár

OKJ: 54 346 02
 
Az ügyviteli titkár megfelelő mélységű számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, nyelvművelés- és beszédtechnikai ismeretek birtokában cégeknél, gazdálkodó egységeknél ügyintéző és titkári feladatokat lát el, elsősorban középszintű vezetők mellett, illetve nagyobb intézményeknél, gazdálkodó egységeknél titkárságon munkatársként.
 

Vállakozási és bérügyintéző

OKJ: 54 344 02
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Rendkívüli felvételi eljárás meghirdetése a 9. évfolyamra

A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2014/2015-ös tanévre az ügyvitel, 4+1 éves és az angol-magyar két tanítási nyelvű, 5+1 éves tanulmányi területre.
A rendkívüli felvételi időpontja: 2014. május 8. csütörtök 14.00-16.00
Helye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 4.

A tanuló az alábbi dokumentumokat hozza magával:
- Személyi igazolványát vagy diákigazolványát
- Középiskolai jelentkezési lapját (amely tartalmazza az általános iskolai osztályzatait), ami innen letölthető.
- Központi írásbeli vizsga értékelő lapját
Ha valaki nem tud a fenti időpontban megjelenni, akkor a kitöltött jelentkezési lapot és értékelő lapot juttassa el iskolánkba legkésőbb május 13-ig.

SZJA 1%

 
A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája
Kada Elek Közgazdasági Alapítványa kéri a  szülőket, végzett diákokat, támogatókat, hogy az SZJA 1 %- felajánlásával támogassák az iskola alapítványát.
Az alapítvány adószáma: 1 9 0 4 6 1 0 3 - 1 - 0 3
Köszönettel:
Körmöczi Bulcsú  
a kuratórium elnöke
tagintézmény-vezető

Történelem háziverseny 2013/2014

A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájának történelem szakos tanárai  háziversenyt hirdetnek az iskola tanulói között.

Általános tájékoztató nyolcadikosoknak

 

Kedves nyolcadikos Tanuló!

 
Egy olyan ismertetőt olvashatsz, amelyből tájékoztatást kaphatsz iskolánk, a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola képzési lehetőségeiről, szabadidős tevékenységéről és diákéletéről.
 

Tagozatkódok

Felvételizők figyelem

A tanulók jelentkezési lapjait 2014. február 14-ig az általános iskola továbbítja a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.
Minden iskolánkba jelentkezőt kérünk, hogy az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli eredményét tartalmazó értékelő lap másolatát mellékeljék a jelentkezési laphoz.

A jelentkezési lapra rá kell írni a tagozatkódot, amely a következő:

11 4 + 1 évfolyamos közgazdaság ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  angol
12 4 + 1  évfolyamos közgazdaság ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  német
13
4 + 1 évfolyamos ügyvitel ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  angol
14 4 + 1 évfolyamos ügyvitel ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  német
15 Angol két tanítási nyelvű, és 10-13. évfolyamon kerettantervre épülő közgazdaság ágazati képzés. A képzés időtartama 5 + 1 év.
16 Angol két tanítási nyelvű, és 10-13. évfolyamon kerettantervre épülő  ügyvitel ágazati képzés. A képzés időtartama 5 + 1 év.