Címlap

Libra Szoftver

Libra szoftver

NYÍLT NAP nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek

 
Október 21-én és november 4-én (kedden) 14.30-kor tartunk nyílt napot, melyre szeretettel várunk minden iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikos tanulót és kedves szülőt.
 

Történelem háziverseny 2014/2015

A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájának történelem szakos tanárai  háziversenyt hirdetnek az iskola tanulói között.

Előkészítő 8. osztályosok számára

 2014 novemberétől indítunk felvételi előkészítőt matematika és magyar nyelvtan tantárgyakból, amely a középiskolai elvárások megismerését és a központi felvételire történő felkészülést szolgálja.

Általános tájékoztató nyolcadikosoknak

 

Kedves nyolcadikos Tanuló!

 
Egy olyan ismertetőt olvashatsz, amelyből tájékoztatást kaphatsz iskolánk, a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola képzési lehetőségeiről, szabadidős tevékenységéről és diákéletéről.
 

Tagozatkódok

Felvételizők figyelem

A tanulók jelentkezési lapjait 2015. február 13-ig az általános iskola továbbítja a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.
Minden iskolánkba jelentkezőt kérünk, hogy az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli eredményét tartalmazó értékelő lap másolatát mellékeljék a jelentkezési laphoz.

A jelentkezési lapra rá kell írni a tagozatkódot, amely a következő:

11 4 + 1 évfolyamos közgazdaság ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  angol
12 4 + 1  évfolyamos közgazdaság ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  német
13
4 + 1 évfolyamos ügyvitel ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  angol
14 4 + 1 évfolyamos ügyvitel ágazati kerettantervre épülő képzés, idegen nyelv:  német
15 Angol két tanítási nyelvű, és 10-13. évfolyamon kerettantervre épülő közgazdaság ágazati képzés. A képzés időtartama 5 + 1 év.


 

Felvételi tájékoztató

A tájékoztató tartalmazza az iskolánkba jelentkező nyolcadikos tanulóknak a felvételi követelményeket, a tanulmányi területek kódjait és a felvételi eljárás főbb időpontjait.

Általános tájékoztató szakképzéseinkről

 

Felvételt hirdetünk

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállakozási és bérügyintéző

Ügyviteli titkár

szakképzésekre.

Szakképzéseink

A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nagy hagyományokkal rendelkező közgazdasági szakközépiskola, melynek fő célja, hogy a gazdasági környezet kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, hosszú távon is jól hasznosítható, tartós és konvertálható tudást adó szakmai értékeket adja tovább. Folyamatosan igazodunk a munkaerőpiaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk tárgyi és humán feltételeit. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az európai polgárrá váláshoz szükséges általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani. 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ: 54 344 01
A pénzügy-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. Ellátja az adókötelezettséggel, vállalkozásfinanszírozással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyveléssel, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elszámolja a termelési költségeket. Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében. Számítógépes programcsomagokat használ, összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 

Ügyviteli titkár

OKJ: 54 346 02
 
Az ügyviteli titkár megfelelő mélységű számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, nyelvművelés- és beszédtechnikai ismeretek birtokában cégeknél, gazdálkodó egységeknél ügyintéző és titkári feladatokat lát el, elsősorban középszintű vezetők mellett, illetve nagyobb intézményeknél, gazdálkodó egységeknél titkárságon munkatársként.