Címlap

Alapítvány

SZAKMA MEGSZERZÉSE INGYENESEN!

 

A Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája felnőttoktatás keretében 2015. szeptember 1-jétől ingyenesen az alábbi szakmák oktatását indítja:

54-344-01       Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54-346-02       Ügyviteli titkár

54-344-02       Vállalkozási és bérügyintéző

54-481-02       Gazdasági informatikus

A meghirdetett szakok közül azokat indítjuk, amelyekre megfelelő számú jelentkező lesz.

 

Sajtóközlemény

Az „Amit ifjú korunkban vetettünk, azt aratjuk később” Alapítvány pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével című pályázat keretei között és 19,97 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Nyári ügyelet

Nyári ügyelet: minden héten szerdán 8.00-12.00-ig.

Javítóvizsga, osztályozóvizsga: 2015. augusztus 26.
Minden tanulónak kötelező a megjelenés 2015. augusztus 26-án 7.45-kor.
Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1-jén 7.45-kor.

Általános tájékoztató szakképzéseinkről

 

Felvételt hirdetünk

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállakozási és bérügyintéző

Ügyviteli titkár

szakképzésekre.

Szakképzéseink

A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nagy hagyományokkal rendelkező közgazdasági szakközépiskola, melynek fő célja, hogy a gazdasági környezet kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, hosszú távon is jól hasznosítható, tartós és konvertálható tudást adó szakmai értékeket adja tovább. Folyamatosan igazodunk a munkaerőpiaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk tárgyi és humán feltételeit. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az európai polgárrá váláshoz szükséges általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani. 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ: 54 344 01
A pénzügy-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. Ellátja az adókötelezettséggel, vállalkozásfinanszírozással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyveléssel, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elszámolja a termelési költségeket. Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében. Számítógépes programcsomagokat használ, összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 

Ügyviteli titkár

OKJ: 54 346 02
 
Az ügyviteli titkár megfelelő mélységű számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, nyelvművelés- és beszédtechnikai ismeretek birtokában cégeknél, gazdálkodó egységeknél ügyintéző és titkári feladatokat lát el, elsősorban középszintű vezetők mellett, illetve nagyobb intézményeknél, gazdálkodó egységeknél titkárságon munkatársként.
 

Vállakozási és bérügyintéző

OKJ: 54 344 02
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Kadások az Európai Parlamentben

 

A Humán Szakképző Iskola megnyerte a 2014 tavaszi magyarországi Euroscola versenyt, így részt vehettünk a január 29-i Euroscola napon.. A csapatban 13 Kadás diák kapott lehetőséget arra, hogy képviselje Magyarországot Strasbourgban, az Európai Parlamentben - 2013 ősze után immár másodszor. A diákokat tanulmányi eredményük és nyelvtudásuk alapján választástottuk ki. Az ötnapos kirándulás teljesen ingyenes volt köszönhetően az Európai Parlament finanszírozásának.

A tanulók által írt élménybeszámoló itt olvasható.

 

Történelem háziverseny 2014/2015

A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájának történelem szakos tanárai  háziversenyt hirdetnek az iskola tanulói között.